Gå till innehållet

Byggherreverksamhet

Vi låter bygga för våra kunder, dvs. statsförvaltningen nya lokaliteter och totalrenoverar äldre fastighetsbestånd enligt kundernas behov. Investeringarna styrs av användarnas behov, förmånlighet i livscykel och lokaliteternas funktionsduglighet.

Vi utreder alltid i enlighet med statens lokalitetsstrategi vid grundliga förbättringar och totalrenoveringar, hurdana möjligheter det finns att förbättra arbetsmiljön och rumseffektiviteten med byggnadsåtgärder och hustekniska åtgärder. Syftet med dessa åtgärder är stödja en effektivare verksamhet hos kunderna och att minska på hyreskostnaderna samt att verkställa statens totalnytta.

Tulli Pasila

Den centrala prioriteringen med investeringar är att förbättra arbetsmiljön och utveckla rumseffektiviteten

Våra investeringar har under de senaste åren fokuserats på totalrenoveringar av fastigheter och på utveckling av arbetsmiljöer. Prioritetsområden har också varit utvecklingsåtgärder som siktar på energieffektivitet i fastigheter. Målet är att totalrenoveringsprojekt genomförs i energiklass C och nybyggen som lågenergibyggnader. Vidare beaktas i investeringar material- och koleffektivitet.

Vi beslutar på affärsekonomiska grunder om investeringar genomförs. Vi förutsätter också att kunden förbinder sig till investeringen innan den inleds.

Byggherre direktör Jonni Laitto, tfn +358 50 533 7025

Anvisningar för byggherreverksamhet

Enhetliga verksamhetssätt och -modeller med våra parter utgör en del av vår kvalitetshantering. I vår materialbank har vi sammanställt våra centrala instruktioner för vår byggherreverksamhet, som följs i våra byggnadsprojekt:

I instruktionerna för planeringen har samlats datatekniska planeringsanvisningar för Senatfastigheters byggnadsprojekt.
- I Cad-anvisningen fastställs tekniska formsaker för ritnings-, text- och tabellfiler för arkitekt-, konstruktions-, el-, VVSA- och andra planeringsbranscher samt för innehållet i databaser.
- Anvisningen för överlåtelse av handlingar gäller överlåtelse av slutdokumenten om byggnadsarbetet till beställaren i manuell form på papper och som filer med CD/DVD-skivor. Mer information om uppgifterna ger den projektansvariga på Senatfastigheter.

I Projektila-instruktionerna finns anvisningar i anslutning till Projektila. Projektila är Senatfastigheters elektroniska samarbetsmiljö för byggnadsverksamhet. Tjänsten samlar på ett ställe för varje byggnad all elektronisk dokumentation om byggverksamheten.

I materialbanken finns också anvisningar och modeller i anslutning till arbetssäkerhet samt arbetsplatstavlor.

I frågor som gäller instruktioner kan man kontakta specialisten Jukka Riikonen, tfn +358 40 013 7554.

Materialbank
Ge feedback