Gå till innehållet

Byggherreverksamhet och uthyrning

Vi låter bygga nya lokaler för våra kunder och renoverar äldre fastighetsbestånd enligt kundernas behov. Investeringarna styrs av användarnas behov, livscykelekonomi och av att lokalerna är ändamålsenliga.

Vi hyr ut verksamhetslokaler till statliga verk och institutioner och producerar fastighetstjänster efter kundernas behov.

Anvisningar för arbetsplatstavlan samt grafiska anvisningar ur vår materialbank.

Byggherreverksamhet

Enligt statens riktlinjer ska målet i stället för nybyggnad alltid vara att i första hand försöka utnyttja det existerande byggnadsbeståndet. Om staten inte kan erbjuda lämpliga lokaliteter, utnyttjas också lediga lokaliteter på den privata marknaden. Tyngdpunkten i våra investeringar har under de senaste åren legat vid renoveringen av fastigheter och utvecklingen av arbetsmiljöer.

Läs mer om byggherreverksamhet

Uthyrning

Statens centraliserade fastighetsinnehav säkerställer tillräckligt underhåll på fastigheterna, nödvändiga investeringar och beaktande av livscykelkostnader samt en stark fastighetskompetens. Centraliserat ägande medger också bättre kontroll av risker associerade med fastigheter, t.ex. att de inte längre används.

Läs mer om uthyrning
Hovioikeuden kaikkien seitsemän istuntosalin kalusteet ja kaikki tekniset järjestelmät uusittiin. Hovioikeuden kaikkien seitsemän istuntosalin kalusteet ja kaikki tekniset järjestelmät uusittiin.

Bekämpning av ekonomisk brottslighet

Som en betydande byggherre vill vi också vara en föregångare med att rensa bort ekonomisk brottslighet inom byggnads- och fastighetsbranschen. Det är inte enbart en fråga om ekonomiska aspekter, utan har också att göra med kvalitet och säkerhet.

Läs mer
Ge feedback