Gå till innehållet

Så här betjänar vi

Senatfastigheter är statsförvaltningens arbetsmiljöpartner. Vi hjälper våra kunder att arbeta smartare. Vår vision är att finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och arbetsmiljöer.

1. Vision

Varför behövs en förändring?
Hur arbetar vi i framtiden?

Innan vi planerar en ny arbetsmiljö lyssnar och diskuterar vi, så att vi förstår organisationens nuläge, önskemål och framtida behov samt randvillkor. På så sätt skapas en gemensam vision, om vad som ska göras och vi kan till förändringsprojektet koppla exakt de rätta experterna.

2. Genomförande

Var och i en hurdan miljö arbetar vi i framtiden?

Vi planerar tillsammans med våra kunder en arbetsmiljö som stödjer nya arbetssätt samt vid behov också tjänster för lokaliteter och säkerhet. Vi genomför och levererar paketet enligt principen ett nyckelfärdigt hus.

3. Coaching

Hur driver vi igenom förändringen och hur lär vi oss att arbeta så smart som möjligt?

Vi stödjer organisationen i att omfatta det nya arbetssättet och skapar tillsammans med personalen gemensamma spelregler för arbetsmiljön. Vi säkerställer genom kommunikation och coachning att personalen upplever att förändringsprocessen är positiv och de har goda förutsättningar att arbeta i den nya arbetsmiljön.

4. Smart vardag

Hur sker en inflyttning i den nya arbetsmiljön effektivt?
Hur vidareutvecklar vi våra arbetssätt och vår arbetsmiljö?

Vi säkerställer att arbetsmiljön med heltäckande tjänster är inflyttningsklar enligt överenskommelse.
Vi hjälper organisationen att snabbt och behändigt börja arbeta produktivt.
Vi säkerställer en ständig förbättring genom att finjustera arbetsmiljön och arbetssätten samt genom att administrera tjänsteavtal.

Våra tjänster är en helhet

Våra tjänster är en helhet som hjälper våra kunder att arbeta smartare. Vår vision är att finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och arbetsmiljöer.

Ge feedback