Siirry sisältöön

Tullens lokaler koncentreras till Böle

Tullen är över 200 år gammal, men har inte fastnat i sina rutiner. Den kundfokuserade och dynamiska organisationen får i sin mångfacetterade verksamhet stöd av att nästan all verksamhet i huvudstadsregionen koncentreras under ett och samma tak i Böle.

Välgenomförd ändring i arbetsmiljön leder till effektivare verksamhet

Liksom i många andra av statsförvaltningens ämbetsverk genomför också finska tullen stora förnyelser. I tullens väldiga flyttprojekt sker förändringar i både lokaler och rutiner. "Det är fråga om en stor förändring som utåt märks tydligast i den nya adressen. Med undantag för flygplatser, hamnar och tullaboratoriet kommer funktionerna att centraliseras till Böle. Det viktigaste i den långa processen är att utveckla arbetsmiljön, preciserar direktör Hannu Lappi från finska tullen. "Utgångspunkten är att stödja verksamheten. Vi har med Senatfastigheter och andra experter sökt de modeller som passar bäst för oss, så att vi på ett smart sätt utvecklar organisationen och möjliggör nya former att utföra arbetet."

Ekonomiska inbesparingar och personalens välbefinnande

"Det är fint att kunna sammanföra funktioner och människor – effektivare, förnuftigare och mer ekonomiskt. Genom en effektivare användning av lokaler sparar vi enbart i hyreskostnader en halv miljon euro om året. Därtill kommer inbesparingar inom olika stödfunktioner och logistiken”, säger Lappi. Logistik och placering hör utöver effektivare användning av lokaler och inbesparingar till det som Hannu Lappi anser vara de främsta fördelarna med flyttningen till Böle. I synnerhet som de konkreta fördelarna kommer utöver allt det andra positiva, och inte på bekostnad av personalens välbefinnande eller fungerande system.

Positiv respons

Hannu Lappi betonar att det är mycket viktigt att lyssna till personalen då det görs ändringar i deras omvärld. Tullens personal har i olika verkstäder fått delta i planeringen av de nya lokalerna och man har lyhört lyssnat på deras behov. Det goda bakgrundsarbetet har varit nyttigt; det gäng som redan arbetat i Böle i ett halvt år har inte några invändningar mot den nya arbetsmiljön. Tvärtom. Den luftiga och moderna aktivitetsbaserade miljön med arbetsbord och avskilda rum har konstaterats var välfungerande och motiverande som arbetsmiljö. "I detta skede är vi mycket nöjda med hur projektet framskrider. Våra önskemål har blivit hörda och vi kommer att använda samma koncept också på andra orter där tullen verkar. För oss är det viktigaste att lokalerna är flexibla och kan omformas. Organisationen lever och förändras också i framtiden. Lokalerna ska då vara flexibla – vid behov också göra det snabbt. Detta koncept möjliggör också framtida reformer", säger Hannu Lappi.