Referencer - Senaatti

Statskontoret och Patent- och registerstyrelsen

Statskontoret och Patent- och registerstyrelsen (PRH) ville förnya sina arbetsrutiner och effektivisera användningen av lokalerna. Nu får den nya aktivitetsbaserade arbetsmiljön beröm. Flytten till samma byggnad sänkte kostnaderna avsevärt.

Läs mer

Statistikcentralen

Statistikcentralens utrymmen i Fiskehamnen hade blivit för stora, så de krymptes från små kontor utspridda över nio våningar till ett par öppna och rymliga våningar. Nu har de 700 anställda en modern och ljus aktivitetsbaserad arbetsmiljö med arbetsplatser för flera olika smaker.

Läs mer

VTT:s kärnsäkerhetsforskning fick topplokaler

VTT:s kärnsäkerhetshus som stegvis inlett sin verksamhet har genomförts med Senatfastigheters modell för spetsprojekt.

Läs mer

Skatteförvaltningen övergick från papper till digitalt

Arbetsrutinerna förändras radikalt i en aktivitetsbaserad miljö. Förändringen kan sammanfattas i pappersfrihet. Nästan samtliga handlingar, arkiv och även vissa möten är digitala.

Läs mer

Justitieministeriet flyttade in under ett och samma tak

Justitieministeriets personal deltog i ett engagerande projekt för att utveckla arbetsmiljön. Då gränsstaket försvinner märks i det också i arbetsatmosfären och verksamheten blir mer flexibel.

Läs mer

THL:s arbetsmiljö gör gott

En välplanerad arbetsmiljö betjänar de anställda och effektiviserar både arbetet, arbetstrivseln och välbefinnandet.

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets nya arbetsmiljö stödjer nya sätt att arbeta

Arbetsmiljölösningen har främjat umgänget med kolleger, arbetsatmosfären, informationsgången, vi-andan – och lett till pappersfrihet.

Läs mer

Huset som lär: Valteri center för lärande och kompetens

Varje vrå i verksamhetsstället har planerats för elevernas specialbehov och lärande. Extra bonus är bra inomhusluft, energisnålhet och optimal rumsdisponering.

Läs mer

Tullens lokaler koncentreras till Böle

Tullen är över 200 år gammal, men har inte fastnat i sina rutiner. Den kundfokuserade och dynamiska organisationen får i sin mångfacetterade verksamhet stöd av att nästan all verksamhet i huvudstadsregionen koncentreras under ett och samma tak i Böle.

Läs mer

TE-byråer moderniserades

Arbets- och näringsbyråernas (TE-byråerna) nya servicemodell behöver som stöd moderna lokaliteter. En del av byråerna i Nyland har redan genomgått en omvandling och personalen har via en förändringsträning börjat arbeta i trivsamma lokaler.

Läs mer