Gå till innehållet

Vilka inomhusförhållanden? Det handlar om detta

Någon tycker om att det är svalt, medan någon annan knyter scarfen runt halsen. Någon får huvudvärk av starkt ljus, medan kollegan vill ha mer ljus i dunklet. Att skapa behagliga inomhusförhållanden för alla är ett pussel med många bitar.

Mer inspiration

Lue lisää artikkelista: Ståtliga Sjökasernen blir ett modernt aktivitetsbaserat kontor

Ståtliga Sjökasernen blir ett modernt aktivitetsbaserat kontor

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Historiska Sjökasernen har betjänat utrikesministeriet i 30 år. Nu genomgår kasernen den största totalrenoveringen någonsin. Samtidigt förverkligas utrikesministeriets önskemål om att förlägga all verksamhet på samma område.

Lue lisää artikkelista: Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen Geologian tutkimuskeskuksen tilaa

Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Myra, Vatten, Gruva, Berg och Jord. Namnen på de nya lokalerna vid Geologiska forskningscentralen (GTK) speglar väl det arbete som bedrivs på centralen. Efter en viss tvekan i början har det kollektiva och digitala aktivitetsbaserade kontoret i Otnäs i Esbo fått mycket beröm av användarna.

Lue lisää artikkelista: ANM flyttade från fyra olika adresser in i en aktivitetsbaserad miljö TEM rakennus ulkokuva

ANM flyttade från fyra olika adresser in i en aktivitetsbaserad miljö

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Vid ombyggnaden av arbets- och näringsministeriets lokaler betonades vikten av bra inomhusluft. De aktivitetsbaserade kontoren på Alexandersgatan 4–10 i Helsingfors byggdes i en över 200 år gammal värdefastighet.

Lue lisää artikkelista: Motstånd hör till vid förändring – det viktigaste är att lyssna ERA/Senaattti 20180821 Turku. Turun virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2. Maanmittauslaitoksen toimipisteen remontti.

Motstånd hör till vid förändring – det viktigaste är att lyssna

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Att flytta från egna arbetsrum till ett aktivitetsbaserat kontor väcker passionerade åsikter för och emot. Ändringsledning, diskussion och att lyssna är viktigt under förändringen. Åbo Lantmäteriverks personal har arbetat med detta i workshoppar under hösten.