Siirry sisältöön

Idéer & Trends - Senaatti

 
Lue lisää artikkelista: Ståtliga Sjökasernen blir ett modernt aktivitetsbaserat kontor

Ståtliga Sjökasernen blir ett modernt aktivitetsbaserat kontor

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Historiska Sjökasernen har betjänat utrikesministeriet i 30 år. Nu genomgår kasernen den största totalrenoveringen någonsin. Samtidigt förverkligas utrikesministeriets önskemål om att förlägga all verksamhet på samma område.

Lue lisää artikkelista: Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen Geologian tutkimuskeskuksen tilaa

Ny arbetsmiljö bidrog till ett nytt sätt att arbeta vid Geologiska forskningscentralen

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Myra, Vatten, Gruva, Berg och Jord. Namnen på de nya lokalerna vid Geologiska forskningscentralen (GTK) speglar väl det arbete som bedrivs på centralen. Efter en viss tvekan i början har det kollektiva och digitala aktivitetsbaserade kontoret i Otnäs i Esbo fått mycket beröm av användarna.

Lue lisää artikkelista: ANM flyttade från fyra olika adresser in i en aktivitetsbaserad miljö TEM rakennus ulkokuva

ANM flyttade från fyra olika adresser in i en aktivitetsbaserad miljö

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Vid ombyggnaden av arbets- och näringsministeriets lokaler betonades vikten av bra inomhusluft. De aktivitetsbaserade kontoren på Alexandersgatan 4–10 i Helsingfors byggdes i en över 200 år gammal värdefastighet.

Lue lisää artikkelista: Motstånd hör till vid förändring – det viktigaste är att lyssna ERA/Senaattti 20180821 Turku. Turun virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2. Maanmittauslaitoksen toimipisteen remontti.

Motstånd hör till vid förändring – det viktigaste är att lyssna

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Att flytta från egna arbetsrum till ett aktivitetsbaserat kontor väcker passionerade åsikter för och emot. Ändringsledning, diskussion och att lyssna är viktigt under förändringen. Åbo Lantmäteriverks personal har arbetat med detta i workshoppar under hösten.

Lue lisää artikkelista: Vad innebär det nya konceptet för beväringarna och försvarsmaktens personal? Puolustusvoimien konseptin mukainen uusi koulutustila

Vad innebär det nya konceptet för beväringarna och försvarsmaktens personal?

Speciallokaler |

Ny beväringsstuga. Mikrovideor och fler simulatorer. Mindre väntande och förflyttningar! Försvarsmaktens nya arbets- och inlärningsmiljökoncept förändrar under de kommande åren beväringarnas och personalens vardag och operativa miljö på många sätt.

Lue lisää artikkelista: Försvarsmaktens arbets- och inlärningsmiljökoncept Puolustusvoimien konseptin mukainen uusi tupamalli

Försvarsmaktens arbets- och inlärningsmiljökoncept

Speciallokaler |

Det nya arbets- och inlärningsmiljökonceptet ger försvarsmaktens lokallösningar enhetlighet och effektivitet. Lokalerna lämpar sig allt bättre för olika uppgifter och är trivsamma. Reformer sker redan, och arbetet kommer att pågå i årtionden.

Lue lisää artikkelista: Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetets produktivitet

Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetets produktivitet

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Goda nyheter för dem som flyttar till aktivitetsbaserade kontor! Enkäter riktade till statens personal före och efter förändringar i arbetsmiljön avslöjade att den självupplevda produktiviteten ökade med 13 procent jämfört med läget innan.

Lue lisää artikkelista: Från två våningar till en, från båskontor till aktivitetsbaserat kontor

Från två våningar till en, från båskontor till aktivitetsbaserat kontor

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Lantmäteriverkets konventionella båskontor omvandlas för närvarande till ett modernt aktivitetsbaserat kontor i Åbo. I den första delen av artikelserien tar vi en titt på byggarbetsplatsen och får höra hur Lantmäteriverket (LMV) räddade magistraten och Senatfastigheter fick ett större ansvar för renoveringen.

Lue lisää artikkelista: En mångsidig byggnad Joensuun oikeus- ja poliisitalo, Laamanni Tuija Turpeinen

En mångsidig byggnad

Speciallokaler |

Hälsa, säkerhet och teknik är de viktigaste grundstenarna i Joensuus nya tings- och polishus. Personalen arbetade i tillfälliga utrymmen i åtta år, och den nya byggnaden är ett betydande projekt för hela landskapet.

Lue lisää artikkelista: Samma byggnad, en ny miljö och nya vindar

Samma byggnad, en ny miljö och nya vindar

Arbetsmiljö & arbetsmetoder |

Våren 2018 fick Statistikcentral nya lokaler i den gamla, välbekanta byggnaden i Fiskehamnen i Helsingfors. Också arbetet har fått nya former. Generaldirektör Marjo Bruun, överaktuarie Mari Rantanen och projektchef Jussi Ritola berättar hur förändringen känns.