Gå till innehållet

Arbetsmiljö- och lokalitetstjänster

Vi planerar tillsammans en arbetsmiljö med tjänster som stöder nya arbetssätt

Oavsett om det är fråga om ett aktivitetsbaserat kontor eller speciallokaliteter, är utgångspunkten vid planeringen av arbetsmiljöer och lokaliteter alltid en djup förståelse av organisationens kärnuppgift och prestandafaktorer. Före planeringen av arbetsmiljön lyssnar och diskuterar vi, så att vi förstår organisationens nuläge, önskemål, framtida behov och randvillkor. Därigenom skapas en gemensam syn om vad som ska göras, och vi kan till ändringsprojektet välja just de rätta experterna. Hos många av våra kunder baserar sig arbetet på ett riksomfattande lokalitetskoncept som skapats tillsammans med vårt stöd.

Nyckelfärdiga lokaler

Vi levererar helheten enligt principen nyckelfärdiga lösningar. Vi kartlägger ur statens lokalutbud eller på den privata marknaden en lokallösning som motsvarar ditt behov. Vi sköter kartläggningen av lokalalternativen, förhandlingen om avtal och övervakningen av ändringsarbeten. Vid behov hjälper vi med att omstrukturera onödiga hyresavtal.

Vi säkerställer att arbetsmiljön med full service är inflyttningsklar avtalsenligt. Vi hjälper er att snabbt och smidigt komma igång med det produktiva arbetet. Vi säkerställer en kontinuerlig utveckling genom att finjustera arbetsmiljön och arbetssätten samt genom att administrera tjänsteavtal.

Lämpligaste tjänstelösning – färdiga tjänstekoncept enligt behov och situation

Vi erbjuder våra kunder utöver lokaliteter och arbetsmiljöer dessutom centraliserat från ett och samma ställe ett mångsidigt urval av tjänster i anslutning till lokaliteter. De flexibla tjänsterna beaktar också specialbehov i anslutning till tjänsten och föränderliga behov. I alla våra tjänstehelheter ingår tjänsteledning och kvalitetsövervakning. Vid behov tillhandahåller vi experttjänster inom lokalitetstjänster exempelvis för att stödja konkurrensutsättning.

Vi konkurrensutsätter och levererar alla tjänster i anslutning till lokaliteter. Vi producerar lokalitetstjänster i synnerhet på ställen med många användare. Det är effektivt att gemensamt konkurrensutsätta tjänster för många användare, det ger skalfördelar och sparar resurser. Vi har ett nära samarbete med Hansel Ab och upphandlar tjänster med beaktande av samhällsansvaret.

Ge feedback