Vastuullisia tekoja ja tehokkaasti tavoitteisiin vuonna 2016

Uutinen

Mitä saimme aikaan vuonna 2016. Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraporttimme on ilmestynyt.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa painottuivat erityisesti asiakkaan toimintaa tukevat uudenlaiset työympäristöt, jotka ovat paitsi energiatehokkaita myös turvallisia ja terveellisiä, kustannustehokas toiminta ja talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävät toimenpiteet.   

Senaatti-kiinteistöt on koonnut vuoden 2016 keskeiset tekemiset yhteiskuntavastuuraporttiin, joka on samalla vuosikertomuksemme.  Se on kattava paketti toiminnastamme, joka kertoo keskeiset saavutuksemme ja taloudelliset tulokset.

Käy tutustumassa:

http://yhteiskuntavastuuraportti2016.senaatti.fi