Hyrylän entisen varuskunta-alueen lämpökeskus puretaan

Tiedote

Senaatti-kiinteistöt aloittaa Hyrylän entisen varuskunta-alueen lämpökeskuksen purkutyöt maanantaina 3.4.2017. Lämpökeskus on ollut käyttämättömänä vuodesta 1990, eikä sille ole löytynyt uutta käyttöä.

Rakennus on erittäin huonokuntoinen, sisältää pilaantuneita rakenteita ja maaperää sekä muodostaa vakavan turvallisuusriskin. Lämpökeskuksessa on tehty ilkivaltaa ja sinne on murtauduttu toistuvasti. Rakennuksessa on vaarallista liikkua, ja kiinteistön omistajalla on vastuu, mikäli henkilövahinkoja tapahtuisi.

Lämpökeskuksen käyttö muuhun tarkoitukseen sen nykytilassa on lähes mahdotonta. Tuusulan kunnanhallitus on todennut, ettei kunta voi sitoutua lämpökeskuksen hankkimiseen tai kunnostamiseen ja myönsi rakennukselle purkuluvan jo maaliskuussa 2015.  Senaatti-kiinteistöt on siirtänyt purkupäätöksen toimeenpanoa, jotta jo lähes 30 vuotta tyhjänä olleelle kiinteistölle olisi löytynyt uusi omistaja, joka olisi sitoutunut rakennuksen kunnostamiseen ja kehittämiseen.  Näin ei valitettavasti ole tapahtunut.   Taloudellisesta näkökulmasta ja turvallisuussyistä purkutöiden aloittamista ei ole enää järkevää pitkittää. Purkutöiden arvioitu kustannus on 65 000 euroa.

Valtiolla ei ole kiinteistölle käyttöä, joten valtio ei näe perusteita rakennuksen ylläpidolle ja säilyttämiselle ja näistä aiheutuville kustannuksille. Kiinteistöstrategiansa mukaisesti valtio luopuu sille tarpeettomista ei-strategisista omistuksista kehittämismahdollisuuksien tutkimisen jälkeen.  Kyseisessä tapauksessa rakennuksen kehittämisedellytykset ovat tulleet tutkituksi kattavasti. Myös Museovirasto on todennut lausunnossaan, että edellytykset rakennuksen suojelulle, sen arkkitehtonisten erityispiirteiden vaalimiselle ja säilymiselle ovat olemattomat, eikä näe estettä purkamiselle rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta.  Ennen purkutyötä rakennus on dokumentoitu Museoviraston ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Senaatti-kiinteistöt, toimialajohtaja Jari Panhelainen p. 040 849 5739

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Keskitetyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä.www.senaatti.fi