Luken uusi työympäristö Viikissä: synergiaetuja ja merkittävät toimitilasäästöt

Uutinen

Luke toimii Helsingin yliopiston kanssa osittain yhteisissä tiloissa. Laboratorioiden yhteiskäyttö mahdollistaa paremmat laiteympäristöt ja merkittävät taloudelliset hyödyt käyttäjille ja valtiolle.

Tutkimuslaitos uudenlaisessa työympäristössä

Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa neljän eri organisaation yhdistyessä. Lukessa ja Senaatissa nähtiin, että fuusioituneen organisaation kannattaa tehostaa tilankäyttöään sekä toiminnallisista että taloudellisista syistä. Luke keskittää tutkimustoimintaansa yliopistopaikkakunnille, ja suunnitelluista neljästä päätoimipaikasta ensimmäisenä syksyllä 2016 valmistui tilaratkaisu Helsingin Viikkiin.

Viikissä Latokartanonkaari 9:n A- ja B-taloissa työskentelee noin 300 Luken henkilöä, työpisteitä on noin 250 ja ylibuukkausta 20 %. Kenelläkään ei ole omaa huonetta, mutta monitilaympäristö on suunniteltu tutkimuslaitoskäyttöön soveltuvaksi. Tiloissa on työpisteiden ja hiljaisten vetäytymistilojen lisäksi ns. tutkijahuoneita, joita saa varata pidemmäksi aikaa. Työn luonteen mukaan työskentelypaikaksi voi valita tavallisen työpisteen, työkahvilan, jonkin hiljaisen työn tiloista, projektitilan tai hetkeksi puhelintuolin tai –kopin.

Monitilaympäristöstä monenlaista hyötyä

Yhteiset tilat tukevat tuoreen organisaation yhteen hitsautumista ja samalla uusien työnteon tapojen käyttöönottoa myös tutkimustyössä.

”Parasta on ihmisten tapaaminen. Työkahvilan kahvijonossa tapaa joka aamu eri ihmisiä, joihin on mahdollisuus tutustua. Aiemmin sijoituimme niin, että näimme vain saman toiminnon ihmisiä. Uusissa tiloissa yhteisön merkitys korostuu: kaikki ovat osa yhteisöä ja yhteisöllisyyden kokemus vahvistuu. Myös tiimien sisäinen tiedonkulku helpottuu”, kertoo Luken hankinta- ja toimitilapalvelujen johtaja Pentti Aspila.

Lisäksi Luken vuokra- ja toimitilakulut alenevat merkittävästi. Viikin ratkaisun toteuduttua Lukella on tilaa pääkaupunkiseudulla noin puolet entiseen verrattuna: neliöitä ennen ratkaisua oli 15 350 m² ja nyt niitä on noin 6 850 m². Tilatehokuus on 11 m²/hlö. Sijainti Viikin kampusalueella taas antaa edistyksellisiä yhteistyömahdollisuuksia yliopiston ja muiden alueelle sijoittuvien tutkimuslaitosten kanssa.

Synergiaetuja yhteiskäyttöisillä tiloilla

Tutkijoiden kohtaamisille annetaan tilaa Helsingin yliopiston ja Luken yhteisissä työkahviloissa. Luken tilojen 2. kerroksessa on yli 100-paikkainen työkahvila, joka on Luken ja yliopiston yhteiskäytössä. Kahvilasta on yhteys neljään isompaan kokoustilaan sekä mahdollisuus järjestää isompia tilaisuuksia videoesityksin. Keväällä 2017 valmistuu myös kaikille toimijoille yhteinen kokouskeskus, jota vuonna 2018 Viikkiin muuttava Suomen ympäristökeskuskin tulee käyttämään. Kokouskeskuksen yhteyteen valmistuu toinen työkahvila yliopiston puolelle.

”Saamme aikaan erilaisia yhteistyöhankkeita ja myös kansainvälisyys, verkostot ja yhteiset seminaarit saadaan hyödynnettyä yhteisellä kampusalueella”, kuvaa Luken henkilöstöpäällikkö Raija Karppinen.

Luke on yhteiskäyttöisyyden ansiosta pystynyt myös vähentämään laboratoriotilojaan, noin kolmasosaan Viikin ratkaisua edeltäneestä tilamäärästä. Luken laboratoriot sijaitsevat Viikissä yhteiskäytössä Helsingin yliopiston kanssa sekä Otaniemessä VTT:n tiloissa.

 ”Viikissä synergiamahdollisuudet Helsingin yliopiston kanssa ovat loistavat. Työskentelemme osittain samojen hankkeiden parissa. Laboratorioiden ja laitteiden yhteiskäyttö mahdollistaa paremmat laiteympäristöt ja merkittävät taloudelliset hyödyt käyttäjille ja valtiolle”, kertoo Pentti Aspila.