Senaatin vuosi 2016: valtiolle merkittävät myyntitulot ja toimitilasäästöt

Tiedote
MMM:lle valmistui uusi työympäristö Mariankatu 11:en. Entinen koulurakennus on muutettu moderniksi monitilaympäristöksi.

MMM:lle valmistui uusi työympäristö Mariankatu 11:en. Entinen koulurakennus on muutettu moderniksi monitilaympäristöksi.

Valtion toimitilastrategian toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Valtionhallinto uudistaa työympäristöjään ja työnteon tapoja.

Senaatti-kiinteistöjen tavoite pienentää valtion toimitilakustannuksia on edennyt selvästi suunniteltua nopeammin, ja kiinteistöjen myynnit olivat jälleen ennätyslukemissa. Vuonna 2016 Senaatti sopi asiakkaidensa kanssa työnteon tapojen ja työympäristöjen modernisoinnista, mikä tuo 25 miljoonan euron säästöt valtionhallinnon toimitilakustannuksiin. Tämä osaltaan mahdollisti valtiolle tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen myynnin, joka toi 201 miljoonan euron myyntitulot.

Senaatin strategisena tavoitteena on saavuttaa 100 milj. euron vuosittaiset säästöt valtion toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa. Toimitilasäästöt toteutetaan työnteon tapoja ja työympäristöjä kehittämällä sekä näiden seurauksena vapautuvien kiinteistöjen myynneillä. 

”Asiakkaamme eli valtionhallinto on lähtenyt tosissaan viemään eteenpäin valtion toimitilastrategian tavoitteita ja tulokset ovat jälleen erinomaiset. Toimitilasäästöt ovat edenneet suunniteltua nopeammin. Saimme päättyneenä vuonna sovittua asiakkaidemme kanssa uusista 25 milj. euron vuotuisista säästöistä.  Näistä suurin osa toteutuu uusien työympäristöratkaisujen ansiosta. Olemme selvästi edellä aikataulua”, toteaa toimitusjohtaja Jari Sarjo.

Vuoden 2016 tulos oli tavoitteita parempi

Senaatin vuoden 2016 tilikauden tulos oli 175 milj. euroa. Tulos muodostui vuokraustoiminnan tuloksesta 67 milj. euroa ja myyntitoiminnan tuloksesta 108 milj. Vuoden 2016 budjetoitu tulos oli 120 milj. euroa. Keskeisin syy tulosbudjetin ylitykseen oli myyntitoiminnan tulos, joka oli budjetoitua 56 milj. euroa parempi. Suurin myyntivoitto tuli Keski-Pasilan Triplan maa-alueen kaupasta, 49 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2016 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 582 milj. euroa. Liikevaihto pieneni n. 4 % vuodesta 2015.  Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti osaltaan valtion siirtyminen omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään vuoden 2016 alussa. Tämä laski valtioasiakkaiden vuokria 15 % Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa.

Senaatti-kiinteistöllä on vuokrattavia tiloja 6,2 milj. neliömetriä ja rakennuksia lähes 10 000 kappaletta. Senaatti-kiinteistöjen taseen loppusumma on 4,7 mrd. euroa.

Huipputulos kiinteistömyynneissä mahdollistaa merkittävän lisätuloutuksen valtiolle

Senaatti myi kiinteistöjä 201 milj. eurolla. Myyntitavoite oli 135 milj. euroa.

”Huipputulokseen vaikuttivat hyvän kiinteistömarkkinatilanteen lisäksi Senaatin pitkäjänteisen kiinteistökehittämisen lopputuloksena saadut suuret kiinteistömyynnit Helsingin Keski-Pasilasta sekä usean muun suuren kiinteistömyynnin onnistunut läpivienti”, toteaa Jari Sarjo. 

Koska kiinteistömyynti sujui ennakoitua paremmin, Senaatti-kiinteistöt  esittää valtioneuvostolle, että vuodelta 2016 Senaatti-kiinteistöt tulouttaisi valtion kassaan 125 milj. euroa, kun tavoite oli 95 milj. euroa.

Kiinteistökauppoja tehtiin kappalemääräisesti yli 100. Euromääräisesti suurimmat yksittäiset toteutuneet kaupat olivat Helsingissä Keski-Pasilan maa-alueet 73 milj. euroa, Uudenmaankatu 1-5 toimistotalo 27 milj. euroa, Korkeavuorenkatu 21 toimistotalo 21,5 milj. euroa, Taivallahden kasarmi ns. entinen autokomppania 17 milj. euroa ja Otaniemen VTT:n kiinteistö 14 milj. euroa.

Investoinneissa painopiste peruskorjauksissa ja puolustus- ja turvallisuustoimialalla

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja valtionhallinnon työympäristöjen kehittämiseen. Eduskunta antaa vuosittain Senaatti-kiinteistöille investointivaltuudet eli määrittää summan, joka investointeihin voidaan käyttää.  Yleinen taloudellinen tilanne on ohjannut valtion virastojen ja laitosten toimintaa siten, että pääsääntöisesti vain välttämättömät ja tilatehokkuutta lisäävät investoinnit ovat edenneet päätöksenteossa.

Senaatti-kiinteistöt investoi vuonna 2016 toimitiloihin 258 milj. eurolla, mikä oli 43 % liikevaihdosta. Perusparannusten ja -korjausten osuus investoinneista on noin 60 %.

Vuoden aikana valmistui 40 yli miljoonan euron suuruista investointia, joista suurimmat uudisrakennukset olivat VTT:n ydinturvallisuustalo (Espoo, noin 33 milj. euroa) ja Kotkan poliisitalo (noin 15 milj. euroa). Merkittäviä peruskorjauskohteita olivat Säkylässä kasarmirakennus (noin 10 milj. euroa), Suomenlinnan Merisotakoulun rakennus (noin 10 milj. euroa), Kuopiossa Itä-Suomen hallinto-oikeus ja hovioikeus (noin 8 milj. euroa) sekä Helsingissä Mariankatu 11 (6 milj. euro).

Euromääräisesti eniten investointeja tehtiin Senaatti-kiinteistöjen puolustus- ja turvallisuustoimialalla, jossa investoinnit olivat 121,6 milj. euroa.  Toimialan asiakkaina ovat puolustushallinnon lisäksi mm. Rajavartiolaitos, Tulli ja Rikosseuraamuslaitos.

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen toimintakertomus 2016

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2016 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on valmistunut. Valtioneuvosto vahvistaa tilinpäätöksen myöhemmin keväällä.

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportti, joka samalla on vuosikertomus, ilmestyy viikolla 13 verkkosivustona.   

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo p. 0205 811 200.

Tiedotteen lähettäjä: Senaatti-kiinteistöt, viestintä, p. 0205 811 356

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Keskitetyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatti-kiinteistöt vastuulla on myös kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen kaikkea toimintaa.www.senaatti.fi