Yhteiskuntavastuu on tekoja - yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Yhteiskuntavastuuraportit

Raportoimme yhteiskuntavastuun eri osa-alueista erillisessä vuosittain julkaisemassamme yhteiskuntavastuuraportissa. Raportti on samalla vuosikertomuksemme, ja se sisältää myös hallituksen toimintakertomuksen tilinpäätöstietoineen. Yhteiskuntavastuuraporttimme on verkkojulkaisu.

Vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraportti

Vuoden 2015 raporttiin

Taloudelliset julkaisut 

Yhteiskuntavastuu-sivulle