Senaatin Asiantuntija-artikkelit

Kuivaa asiaa

Yksi talvikauden kiusallisimmista ongelmista meidän ilmastossamme on sisäilman kuivuus. Sisäilmatietoiskumme kertoo tästä ilmiöstä ja keinoista kokemiemme oireiden helpottamiseksi.

Artikkeli SlideShare:ssa

Pdf-artikkeli

 

 

Tilankäyttäjä ja sisäilma

Artikkelissa pureudutaan siihen, miten tilankäyttäjä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa sisäilman laatuun ja viihtyvyyteen sekä ehkäistä sisäilmaan liittyvää omaa ja työkaverin oireilua. Tietoiskussa kerrotaan myös, kuinka Senaatti-kiinteistöjen tiloja käyttävä voi ilmoittaa sisäilmaan liittyvistä haitoista ja mitä sisäilmaryhmässä toimivalta tilankäyttäjän edustajalta odotetaan. Artikkelin on kirjoittanut Senaatti-kiinteistöjen sisäilma-asioiden erityisasiantuntija Anne Korpi, jolla on sisäilma-altisteiden riskinarvioinnin dosentuuri.

Artikkeli SlideShare:ssa

Pdf-artikkeli

 

 

Johdanto Senaatti-kiinteistöjen sisäilma-tietoiskujen sarjaan

Tulevissa tietoiskuissa kerromme sisäilma-asioista käytännönläheisesti ja samalla tuomme esille Senaatti-kiinteistöjen noudattaman toimintamallin sekä tulevia suuntauksia toimenpiteineen. Tietoiskujen teemat on valittu vastaamaan asiakkaidemme yleisimpiin kysymyksiin. Tässä artikkelissa kerromme jaettavan sisäilmatietouden teemoista. Artikkelin on kirjoittanut Senaatti-kiinteistöjen sisäilma-asioiden erityisasiantuntija Anne Korpi, jolla on sisäilma-altisteiden riskinarvioinnin dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa.

Artikkeli SlideShare:ssa 

Pdf-artikkeli

 

 

Arvoa luova työympäristö

Uudenlainen tapa tehdä töitä tarkoittaa näkökulman muuttamista yksilötyöstä kohti yhteistyötä ja pysyvistä rakenteista kohti joustavia ratkaisuja. Lue lisää uusia työn teon tapoja tukevasta työympäristöjohtamisesta Senaatin Asiantuntija-artikkelista. Kirjoittajina Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen asiantuntijat Katri Korhonen ja Juha Rita sekä Aalto-yliopiston professori Lasse Mitronen.

Artikkeli SlideShare:ssa

Pdf-artikkeli

 

 

Julkaisemme asiantuntija-artikkeleita, jotka käsittelevät työympäristöihin ja toimitiloihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä.