Tavoitteenamme on kiinteistöjen tuottava käyttö ja arvon säilyttäminen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä.

Vuokratuloilla on pystyttävä kattamaan kaikki kiinteistöjen ikääntymisestä ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset, ja hyvä tulos mahdollistaa suunnitelmalliset investoinnit.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Valtionvarainministeriö vastaa  tulosohjauksestamme, ja lisäksi eduskunta voi päättää palvelu- ja muista toimintatavoitteistamme.

Valtion kokonaistaloudellisesta näkökulmasta sekä kokonaistila- ja energiakustannusten kannalta oleellisen tärkeää on tilojen tehokas käyttö ja toimintaa hyvin palvelevat, terveelliset ja turvalliset tilat.

Hinnat pyritään pitämään kilpailukykyisinä ja kustannustehokkaina sekä kiinteistöjen arvo säilyttämään tehokkaalla ylläpidolla ja käyttökustannusten hallinnalla.

Rakennusten taloudellista arvoa ja käyttöarvoa lisätään muuntojoustavuutta parantamalla. Haasteita asettavat mm. kiristyvät energiansäästötavoitteet, energian hinnannousu, rakennusten sisäolosuhteiden hallinta ja valtion rakennemuutoksen aiheuttamat muutospaineet.