Edellytämme sosiaalisen vastuun noudattamista myös palveluntuottajilta.

Sosiaalinen vastuu

Noudatamme henkilöstöstrategiaa, jonka mukaisesti jokaisella senaattilaisella on mahdollisuus ja velvollisuus hallita henkilökohtaista kehittymistään ja ammattitaitoaan läpi työuransa sekä pitää huolta omasta muutoskyvystään.

Senaatti-kiinteistöillä on oman henkilöstönsä lisäksi myös välillisesti työllistävä vaikutus mm. rakentamis- ja ylläpitohenkilöstölle sekä muille palveluntuottajille. Vaikutuspiirissämme on vuosittain vaihdellen 3000-4000 henkilötyövuotta käsittävä toimittaja- ja palveluverkosto, joka tuottaa ja toteuttaa Senaatti-kiinteistöjen tilaamia palveluita asiakasrajapinnassa ja investointihankkeissa.

Edellytämme palveluntuottajilta taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristöasioiden toteuttamista, ja valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvelusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään talousrikollisuuden torjuntaan. Tällä varmistetaan talousnäkökulman lisäksi myös palveluyritysten toiminnan laatu ja työntekijöiden työturvallisuus.

Tiloissamme työskentelee noin 70 000 valtion työntekijää, joten luonnollisesti tavoitteenamme on tarjota asiakkaille terveelliset ja turvalliset toimitilat, joissa on huomioitu myös esteettömyys ja viihtyisyys. Tämä pyritään toteuttamaan vastuullisella rakentamisella sekä rakennusten huolellisella ylläpidolla.