Yhteinen ympäristö – yhteinen vastuu.

Yhteiskuntavastuu

Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta luo pohjan toiminnallemme ja päätöksenteollemme. Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuuseen: kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä huomioimalla niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristöönkin liittyvät näkökohdat, rakennusten kulttuuriarvoa unohtamatta.

Raportoimme yhteiskuntavastuuasioistamme vuosittain kattavasti verkkojulkaisuissamme. 

Yhteiskuntavastuuraportit

Talousrikollisuuden torjunta

Lisätietoja:

Lemström Juha
Lemström Juha
Operatiivinen johtaja
Operatiivinen yksikkö
etunimi.sukunimi@senaatti.fi
Puhelin +358 205 811 755
Gsm +358 40 550 0847
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
00530 Helsinki

Yhteiskuntavastuun visio:

Toimialansa yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti vastuullista.

Käytössämme on
ISO 14001-ympäristöjärjestelmä.