Toimialat

Senaatti-kiinteistöllä oli kolme tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat keskitetysti asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin liittyvistä asioista, kuten rakennushankkeista, kiinteistöjen hankinnoista, strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöasioista.

Senaatti-kiinteistöjen toimialat: