Taloustietoa

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita. Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu valtion budjettitalouden piiriin. Senaatti-kiinteistöjen toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla sekä Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Vuosittain laatimamme yhteiskuntavastuuraportti on samalla vuosikertomuksemme ja sisältää keskeisen taloudellisen informaation.

Vuoden 2016 yhteiskuntavastuuraportti

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Tilinpäätöstiedote

 


 

 

Senaatti-kiinteistöt numeroina 20152016

Liikevaihto

599

milj. €
 
Rakennuksia

9 300

kpl
 
Tiloja
6,2
milj. m2
 
Tilojen arvo
4,4
mrd. €
 
Investoinnit
258
milj. €
 

Taloudelliset julkaisut