Osallistumme aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Kehittämistoiminta

Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet kiinteistö- ja rakennusalan kehittämistoiminnassa. Keskeisen osan kehittämishankkeista muodostavat sidosryhmäprojektit, joissa on mukana myös muita alan yrityksiä.

Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on syvällisesti ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöillä on kehitys- ja innovaatiostrategia, jossa on neljä Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettua painopistealuetta:

  ympäristö ja energia

investointiprosessin tietomallintaminen

 

 tiedolla johtaminen

palveluiden tuotteistaminen, asiantuntijapalvelumallit ja asiakastiedon haltuunotto

 

Kehittämistoiminta tukee saumattomasti Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintatavoitteita.

Senaatti-kiinteistöjen kehittämistoiminnan lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Kehitystyössään Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut avoimesti jakamaan kehitystyönsä tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Senaatti-kiinteistöillä on vuosittain tavanomaisesti 1–2 omaa laajempaa Tekes-rahoitteista kehityshanketta. Näiden lisäksi Senaatti-kiinteistöt on mukana 10–15 tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos.

Työympäristötutkimukset

Senaatti-kiinteistöt osallistuu aktiivisesti asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sekä monitieteelliseen työympäristötutkimuksiin liittyviin hankkeisiin. Asiakastyöhömme liittyen olemme erityisesti mukana selvittämässä toimintaympäristön muutosten sekä tieto- ja kommunikaatioteknologian vaikutuksia organisaation toimintatapoihin sekä työympäristö- ja toimitilaratkaisuihin.

.

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kehittämisestä vastaa Strategia, kehittäminen ja tietohallinto -yksikkö.

Hedvall Kaj
Hedvall Kaj
Johtaja
Strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
Puhelin +358 205 811 220
Gsm +358 40 729 2029
etunimi.sukunimi@senaatti.fi