Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015

 Organisaatio ja hallinnointikoodi

Senaatti-kiinteistöjen hallinnointikoodi on Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymä.

Senaatti-kiinteistöt on järjestänyt hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 hyödyntäen. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin valmistelussa on huomioitu soveltuvin osin myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen valmisteluhetkellä käynnissä ollut koodiston päivitystyö.

Vuoden 2015 selvitys hallinto-ja ohjausjärjestelmästä on hyväksytty saman vuoden toimintakertomuksen yhteydessä, ja se on luettavissa Senaatti-kiinteistöjen internetsivuilla kokonaisuudessaan yllä olevasta pdf-dokumentista.