Teemat - Senaatti-kiinteistöt

Vaikuttavuus

Toimitilojen ja työympäristöjen suunnittelun lähtökohtana on aina syvällinen ymmärrys organisaation ydintoiminnan tavoitteista, vaikuttavuustekijöistä ja niihin liittyvistä mittareista.

Lue lisää

Tietotyön suorituskyky

Arjen resurssiviisaus alkaa pienistä asioista.

Lue lisää

HR

Organisaation toimintakulttuurin onnistunut muutos vaatii kykyä innostaa ja osallistaa koko henkilöstö mukaan.

Lue lisää

Digitaalisuus

Digitalisoituminen vaikuttaa väistämättä työympäristöihin ja työnteon tapoihin.

Lue lisää