Hyvä sisäilma Turun virastotalon peruskorjauksen lähtökohtana.

Sisäilma-asiat

Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista.

Toimintamme tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen. Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa tavoitteena on nollatoleranssi. Olemme kehittäneet sisäilmastoasioiden hoitamiseen systemaattisen toimintamallin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi

Turkoosi pallo 

Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen
uudis- ja korjausrakentamisessa.

ruskea pallo

Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä
järjestelmällisesti.

vihreä pallo

Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien
todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen.

 

Ajankohtaista tietoa Senaatti-kiinteistöjen sisäilma-asioista voit lukea myös yhteiskuntavastuuraportistamme.


 

Hyvä työympäristö on

  • turvallinen
  • terveellinen ja toimiva
  • ympäristöystävällinen
  • kannustava
  • taloudellinen. 


Sisäilma-asiantuntija rakennushankkeessa

Senaatti-kiinteistöjen ohjeistuksessa määritellään, mitä sisäilma-asiantuntijan tulee tehdä tai varmistaa rakennushankkeen eri vaiheissa. Tehtävät koskevat sekä peruskorjaus- että uudisrakennushankkeita.

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät

Ajankohtaisia tietoiskuja sisäilmasta

Sisäilma-artikkelisarja