CAD-ohje

Teknisen dokumentoinnin ohjeisto

Digitaalinen aineisto

Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.

Ohjetta sovelletaan kaikissa Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa ja muissa sellaisissa projekteissa, joiden tuloksena syntyy Senaatti-kiinteistöjen kiinteistövarallisuutta koskevia digitaalisia dokumentteja. Ohjeen sitovasta soveltamisesta sovitaan Senaatti-kiinteistöjen ja toimittajan välisessä sopimuksessa.

 

 

 

CAD-ohje, versio 4,0

(2.11.2015 alkaen)

Ohjetta voi vapaasti käyttää sitä muuttamatta. Lähde Senaatti-kiinteistöt mainittava.

 

Piirustusluettelomalli

Senaatti-kiinteistöjen nimiö (dwg)

 

Suojaustaso- ja turvaluokkamerkinnät

Käyttörajoitettu IV (dwg) (Käyttö rajoitettu, suojaustaso IV)

Luottamuksellinen III (dwg) (Luottamuksellinen, suojaustaso III)

Salainen II (dwg) (Salainen, suojaustaso II)

Salassapidettävä (dwg) (Salassa pidettävä)

 

Mallin tietosisältötaulukot

Arkkitehtisuunnittelijan malli toteutussuunnitteluvaiheessa

Rakennesuunnittelijan malli toteutussuunnitteluvaiheessa