Suunnittelun ohjeisto

Tähän osioon on koottu Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeiden tietoteknisiä suunnitteluohjeita.

Cad-ohjeessa määritellään arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, LVIA- ja muiden suunnittelualojen tuottamien piirustus-, teksti- ja taulukkotiedostojen sekä tietokantojen sisällön tekniset muotoseikat.

Asiakirjojen luovutusohje koskee rakennustyön loppudokumenttien toimittamista tilaajalle manuaalisessa muodossa paperina ja tiedostoina CD/DVD-levyllä. Tiedot lisäohjeista saa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalta.