Rakennuksen tietomallinnus (BIM)

Olemme vuodesta 2001 alkaen toteuttanut useita tietomallien käyttöä kehittäneitä ja tutkineita pilottiprojekteja. Niistä saatujen kokemusten pohjalta Senaatti-kiinteistöt on arvioinut tietomalliteknologian riittävän valmiiksi otettavaksi käyttöön tavanomaisessa projektityössä ja päättänyt vaatia projekteissaan IFC-standardin mukaisia malleja.

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaistut tietomallivaatimukset päivitettiin vuosina 2011-2012 COBIM-hankkeessa. Rahoittajina olivat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi suuri joukko muita kiinteistön omistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmistotaloja. Myös buildingSMART osallistui hankkeen rahoittamiseen.

Päivitystyön tuloksena syntyivät Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 1-9 ja uusina osat 10-14.

Projektien mallinnuksen päätarkoituksena on varmistaa, että projektin laajuus, kustannukset ja toimivuus ovat tavoitteiden mukaisia.

 

Senaatti-kiinteistöt käyttää investointihankkeissaan yleisiä tietomallivaatimuksia 2012, jotka löydät BuildingSMART Finlandin sivuilta

 

Rakennusten ylläpidon tarpeista tietomallille voit lukea dokumentista Tietomallit ylläpidossa.