Luontoselvitykset

Rakennuksiin liittyy kulttuuriarvojen lisäksi usein myös luontoarvoja.  Senaatti-kiinteistöt on luonut vuonna 2016 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa toimintamallin luontoselvitysten laatimiseen. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen.  Systemaattinen toimintamalli on ensimmäinen laatuaan kiinteistö- ja rakennustoimialalla.

Tavoittelemme toiminnallamme systemaattisuutta, hyvää ja tasaista laatua sekä helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Senaatti-kiinteistöt hyödyntää luontoselvityksiä muun muassa kiinteistöjen hoidossa, ylläpidossa, myynneissä ja kehittämisessä.

Tavoitteenamme on laatia luontoselvitykset kaikkiaan 80 kohteesta vuoteen 2020 mennessä. 

Senaatti-kiinteistöjen toimintamalli:

  • Luontoarvokohteiden tunnistaminen (tehty 2016)
  • Yhteistyöasiantuntijoiden kanssa: selvitykset ja ohjeistukset (4 kumppania kilpailutettu)
  • Toteutusohjelman laatiminen (budjetoitu vuosille 2017-2020)
  • Julkaisut ja viestintä
  • Ohjeet vapaasti ja maksutta koko kiinteistäalan käyttöön:

Luontoselvitysohje

 

 

 

 Lisätietoja:

Oikarinen Johanna
Oikarinen Johanna
Asiantuntija, yhteiskuntavastuu
Operatiivinen yksikkö
Puhelin +358 205 811 712
Gsm +358 44 337 5500
etunimi.sukunimi@senaatti.fi

 

Lemström Juha
Lemström Juha
Operatiivinen johtaja
Operatiivinen yksikkö
Puhelin +358 205 811 755
Gsm +358 40 550 0847
etunimi.sukunimi@senaatti.fi