Kiinteistöjä kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan

Rakennuttaminen

Rakennutamme asiakkaillemme eli valtionhallinnolle uusia tiloja ja peruskorjaamme vanhempaa kiinteistökantaa asiakastarpeiden mukaisesti.

Investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet, elinkaariedullisuus ja tilojen toimivuus. Investointimme ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Painopisteenä ovat myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Tavoitteena on, että peruskorjaushankkeet toteutetaan energialuokkaan C ja uudisrakennukset matalaenergiarakennuksina. Lisäksi investoinneissa otetaan huomioon materiaali- ja hiilitehokkuus.

Investointien toteuttamisesta päätetään liiketaloudellisin perustein. Edellytämme myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista. 

Rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto p. 0205 811 752.

Investoinnit 2015
268
milj. €
 
Peruskorjaukset
177
milj. €
 
Uudisrakennukset
91
milj. €
 

 

Ohjeet työmaatauluun graafisessa ohjeessa