Miten parannan työhyvinvointia?

Toimitilat ovat osa työympäristöä, jonka toimivuus ja viihtyisyys vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin.  Oikeanlaisilla ja toimivilla tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa olennaisesti työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen. 

Tutustu miten CIMOssa työtyyväisyys lähti nousuun uusien toimitilaratkaisujen siivittämänä.

Asiakascase: CIMO