Visuaalinen ilme yhtenäistää palvelut

TE-palvelut saavat uudistuksen myötä uuden visuaalisen ilmeen ja logon. Tämän jälkeen graafinen suunnittelija, muotoilija Anna Salonen poimii graafisesta ohjeistosta kokonaisuutta tukevia elementtejä ja yhtenäistää palvelujen visuaalisen ilmeen.

- Graafinen suunnittelu on kuin liima, jolla tilallinen kokemus, palvelupolku, monikanavaisuus ja hanketta kuvaavat esitykset ja tekstit liitetään toisiinsa kokonaisuudeksi, Anna Salonen MottoWasabi Oy:stä kiteyttää.

Uutta ilmettä sovelletaan tiloissa esimerkiksi teippauksina, graafisina pintoina, logoina, opasteina ja muina kolmiulotteisina brändielementteinä kuten brändiseinänä. Tärkeintä ei Anna Salosen mielestä ole se, miltä tila tai verkkopalvelut näyttävät. Kyse on pikemminkin alitajuntaan vaikuttavista asioista.

- Oleellista on se, miten asiakas tilaan tai verkkoon tullessaan hahmottaa asiat ja löytää etsimänsä. Helppous ja vaivattomuus vaikuttavat positiivisesti tunnetilaan ja asiakaskokemukseen.

Muutoksen mahdollistaja

TE-palvelujen uudistuksen tärkeänä lähtökohtana on ollut kerätä tietoa asiakkaiden toimintatavoista haastattelemalla ja tarkkailemalla heitä. Anna Salonen on tehnyt näiden perusteella yhdessä palvelumuotoilijan kanssa visuaalisia kehitysehdotuksia ja prototyyppejä. Tietoja hyödynnetään graafisten sovellusten lähtökohtana.

Esimerkkinä Salonen kertoo havainnot työtä hakemaan tulleista asiakkaista, jotka lomakkeet täytettyään istuivat seuraavaa vuoroa odottamaan. Syntyi tyhjäkäyntiä. Heille kehitettiin päätteen tai tablettien kautta pelattavia leikkimielisiä ammatinvalintatehtäviä ja tietoiskuja, joiden avulla pääsi tutustumaan TE-palvelujen maailmaan.

- Haluamme riisua tilat kaikenlaisista nopeasti vanhentuvista lippulappusista, ja tuoda tilalle motivoivaa materiaalia näyttöjen ja interaktiivisten järjestelmien kautta. Toiveena olisi, että asiakas tuntisi olevansa dynaamisessa paikassa, josta hänelle avautuu itse oivaltaen uusia ovia ja mahdollisuuksia.

Ensimmäisenä Salosen työn konkreettinen jälki näkyy pilotoitavassa Lappeenrannan TE-palvelujen toimitiloissa. Hän laatii myös suunnitteluohjeen ja konseptimanuaalin, jonka avulla muutokset voidaan toteuttaa valtakunnallisesti.

Anna Salonen on aiemmin ollut mukana muun muassa Maanmittauslaitoksen ja ELYn valtakunnallisten konseptien kehittämisessä. Työn alla on ollut myös Verohallinnon konsepti sekä aiempia laajempi TE-palvelujen konsepti.

- On hienoa, että Senaatti-kiinteistöt tukee moniammatillista prosessia ja ymmärtää visuaalisen ilmeen käsitten puhdasta graafista suunnittelua laajampana asiana. On todella mielenkiintoista päästä kehittämään hankkeita alusta asti yhteistyössä ison tiimin kanssa, jolloin jokaisen näkökulma tuo lopputulokseen jotain lisää. Samalla voimme kehittää jotain osiensa summaa paljon suurempaa, Anna Salonen sanoo.

 

 

Anna Salonen

TE-palvelut saavat uudistuksen myötä uuden visuaalisen ilmeen. Suunnittelussa oleellista on se miten asiakas tilaan tai verkkoon tullessaan hahmottaa asiat ja löytää etsimänsä, toteaa graafinen suunnittelija ja muotoilija Anna Salonen.