TE-toimistoista
TE-palveluiksi

TE-toimiston palvelut uudistuivat valtakunnallisesti työ- ja elinkeinopalveluiksi. Tavoitteena on tarjota henkilö- ja yritysasiakkaille entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut. Senaatti-kiinteistöt on ollut tiiviisti mukana uuden monikanavaisen palvelukonseptin kehittämisessä.

Uudessa palvelumallissa TE-palvelut muodostavat kolme kokonaisuutta, jotka ovat työnvälitys ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen palvelut ja tuetun työllistämisen palvelut. Näillä tuetaan työntekijöiden nopeaa työllistymistä, parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvataan yritysten toimintaedellytyksiä.

- Vanhan työvoimatoimiston ja vanhan työkkärin palveluihin on koettu usein liittyvän liikaa työttömyysturvaan liittyvää kontrollia. Haluamme muuttaa palveluamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, kiteyttää hankkeen projektipäällikkö Olli Vihanta.

Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta astui voimaan 1.1.2013.

Osuvampaa henkilökohtaista palvelua

Asiointimahdollisuudet laajenevat sähköisten palvelujen kehittyessä, ja monet aiemmin henkilökohtaista käyntiä vaatineet tapaamiset voi jatkossa hoitaa verkossa tai puhelimitse.

- Verkko- ja puhelinpalvelut ovat entistä tärkeämpiä. Emme halua juoksuttaa asiakasta turhaan toimistoon, jos hän ei saa siitä mitään lisäarvoa, Vihanta kertoo.

Kasvokkain tapahtuvaa palvelua ei ole tarkoitus vähentää. Hallinnollisilla ratkaisuilla tähdätään päinvastoin siihen, että asiakaspalveluun jäisi enemmän aikaa.

- Henkilökohtaista palvelua keskitetään ja kohdennetaan niille, jotka sitä tarvitsevat, Vihanta kertoo.

Palvelumuotoilu lisää asiakasymmärrystä

Hallinnollisten ratkaisujen selvittyä alkaa TE-palvelujen työstäminen palvelumuotoilun tuomien ehdotusten pohjalta. Senaatti-kiinteistöjen tuottama monikanavainen konsepti luo raamit uudistuksen konkreettiselle toteuttamiselle niin tilaratkaisuissa kuin puhelin- ja verkkopalveluissa.

Palvelumuotoilun käyttäminen toiminnan kehittämisen välineenä on Olli Vihannan mukaan lisännyt ymmärrystä ja tuonut suunnitteluun aitoa asiakaslähtöisyyttä.

- Haluamme auttaa asiakkaitamme työllistymisessä ja yrityksiä työvoiman löytämisessä mahdollisimman tehokkaasti. Palvelumuotoilun avulla asiakastapaamiset - tapahtuivat ne sitten toimistossa, verkossa tai puhelimessa - muodostavat selkeitä polkuja kohti oikeita ratkaisuja.

Palvelujen uudistamisprosessi on opettanut, ettei tiloja voi kehittää täysin toimiviksi ilman palvelukokemusten hyödyntämistä.

- Senaatti-kiinteistöjen rooli palvelun tuottajana on ollut tärkeä kokonaisuuden hahmottamisessa. Olemme oikealla tiellä, ja koemme saavamme Senaatti-kiinteistöjen asiakkudesta nyt lisäarvoa, Olli Vihanta sanoo.