Ajan ja rahan säästöä oikeilla ICT-valinnoilla

Tekniikalla on merkittävä rooli TE-konseptin uudistamisessa. ICT-asiantuntija Tommi Hokkanen Epicit Oy:stä pitää hienona, että hankkeessa hyödynnetään monialaista osaamista palvelumuotoilijasta sisustussuunnittelijaan ja ICT-asiantuntijaan.

- On mielenkiintoista pohtia eri asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi sitä, miten visualisoidaan asiakkaalle näytettävää tietoa.

Hokkasen monipuolinen kokemus erilaisista projekteista sekä valtionhallinnossa että yksityisellä sektorilla on ollut arvokasta pääomaa myös TE-konseptin uudistamisessa.

- Pyrin tuomaan mukaan ideoita kaupalliselta puolelta. Se vauhdittaa uusien tekniikoiden käyttöönottoa myös julkisella sektorilla.

Hokkanen kokee TE-konseptin kehittämisen olevan arvokasta työtä, joka kertoo siitä, että asiakkaiden asiointia halutaan helpottaa.

- Jokainen haluaa löytää ja tehdä mielekästä työtä. Tämän projektin yksi kunnianhimoinen tavoite on saada laajemmallakin mittakaavalla parannusta työelämään.

Senaatti-kiinteistöt on tarjonnut asiakkailleen työympäristön asiantuntijapalveluita jo kymmenen vuotta.

- Työ on äärettömän arvokasta. Hyvien toimitilojen, välineiden ja johtamismallien avulla työn mielekkyys ja tehokkuus saadaan sille tasolle, missä sen tulee vuonna 2013 ollakin.

TE-konseptiuudistuksessa ICT-tavoitteet

Asiakaskokemuksen parantaminen

- Se, että tieto pystytään muokkaamaan parempaan muotoon ja tehokkaammin jaettavaksi eri kanavissa helpottaa ja nopeuttaa asiointia.

Työhyvinvointi, turvallisuus ja viihtyisyys

- Toimivat ja helppokäyttöiset - ja työn tekemistä tehostavat - ICT-laitteet ja järjestelmät tuovat selkeän parannuksen työssä viihtymiseen.

Resurssien tehokas käyttö

- Laitteiden ja koneiden hyödyntäminen ja toiminnan järkeistäminen sen myötä voidaan ratkaista oikeilla ICT-valinnoilla. Esimerkiksi asioiden moninkertainen kirjaaminen eri järjestelmiin ja paperille tulostaminen vie sekä turhaa aikaa että rahaa.

 

Tommi Hokkanen

Hokkanen kokee TE-konseptin kehittämisen olevan arvokasta työtä, joka kertoo siitä, että asiakkaiden asiointia halutaan helpottaa. Tämän projektin yksi kunnianhimoinen tavoite on saada laajemmallakin mittakaavalla parannusta työelämään.