Aidosti asiakkaiden kanssa

World Design Capital Helsinki 2012 -hankepäällikkönä toiminut Anu Mänttäri sanoo, että asiakaslähtöisten toimintojen kehittämisessä ihmisten todellisen käytöksen havainnointi antaa mahdollisuuksia löytää uusia ja parempia ratkaisuja, jopa innovaatioita. Pelkät haastattelut ja kyselyt eivät riitä.

- Onnistuneiden hankkeiden taustalla on ollut kehittäjiä, joilla on ollut halua ja kykyä kokeilla uusia asiakaslähtöisiä menetelmiä. On oivallettu, että prosessien tulee kyseenalaistaa, mitä ollaan tekemässä, ja onko se aidosti paras ratkaisu käyttäjille.

Palvelumuotoilu ei ole terminä yksiselitteinen, ja monen tekijän yhdessä toimiminen on toisinaan haasteellistakin. Anu Mänttäri toteaa keskustelun muotoilun tuomasta lisäarvosta olevan mielenkiintoista. Eri toimijat saattavat puhua hieman eri tavoin samasta asiasta.

- Tärkeintä on toki yhteinen tahtotila eli termeillä ei sinällään ole niin paljon väliä.

Designvuosi lisäsi ymmärrystä muotoilusta

Toisena haasteena on ollut muotoiluosaamisen hankkiminen etenkin julkisella puolella.

- Tarvitaan vielä runsaasti lisää vuorovaikutusta ostajien ja tarjoajien välillä, jotta ostajat ymmärtävät paremmin millaista osaamista on tarjolla. Tarvitaan myös rohkeutta ja taitoa muotoilla tarjouspyynnöt siten, että saadaan ratkaisuja ongelmiin, eikä toteuteta vain ennalta määriteltyjä toimenpiteitä.

Julkisella puolella varsinkin on tarpeen kokeilla ja testata ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja todellisten asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii toimintakulttuurin muutosta ja Mänttärin rohkaisemana uskallusta julkaista välillä myös puolivalmista.

Helsinki on jatkuvassa muutoksessa - kaupungin palvelut elävät kehityksen ja ihmisten tarpeiden muutoksessa mukana. Tavoitteena on, että kaupunki osaisi hyödyntää yhä paremmin muotoiluosaamista kehittämishaasteidensa ratkaisemisessa.

- Oman yksikköni elinkeinopalvelun näkökulmasta tiedon lisääminen muotoilun mahdollisuuksista, niin julkisella sektorilla kuin yrityselämässäkin, luo samalla myös kysyntää uudelle osaamiselle. Tämä oli myös yksi Designpääkaupunkivuoden keskeisistä tavoitteista.

- Vuosi sai aikaan paljon muutosta ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Uutta osaamista saatiin käyttöön, hankkeissa syntyi uusia parempia palveluita ja ymmärrys muotoilun lisäarvosta kasvoi, Mänttäri kertoo.

 

 

Anu Mänttäri