TE-palveluille monikanavainen konsepti

Senaatti-kiinteistöt tuottaa TE-palveluille monikanavaisen konseptin, jossa tilojen lisäksi kehitetään verkko- ja sähköisiä asiointipalveluja. Tavoitteena on esimerkiksi työnhakijoiden asiakaskokemuksen kehittäminen muun muassa palvelumuotoilun keinoin.

Senaatti-kiinteistöt on tuottanut asiakkailleen useita työympäristökonsepteja, mutta ensimmäistä kertaa kokonaisuuteen kuuluvat fyysisten tilojen lisäksi myös työ- ja elinkeinoministeriön eri palvelukanavat kuten TE-palvelujen verkkopalvelut ja sähköiset asiointipalvelut.

Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman TEMistä toivoo, että sen yritys- ja henkilöasiakkailla olisi jatkossa mahdollisuus saada palvelua juuri sellaisilla tavoilla, jotka hänelle parhaiten sopivat.

Palvelumuotoilu pureutuu asiakkaaseen

Asiakaskokemusta kehitetään palvelumuotoilua, graafista suunnittelua ja tilasuunnittelua apuna käyttäen. Palvelumuotoilua käytetään nyt ensimmäistä kertaa valtionhallinnossa asiakaspalvelun kehittämiseen.

- Olemme täydentäneet asiantuntijapalveluamme palvelumuotoilun osaajilla. Haemme nyt näyttöä sen tuomasta lisäarvosta, johon vahvasti uskomme, sanoo johtava asiantuntija Anne Sundqvist Senaatti-kiinteistöistä. 

Palvelumuotoilun avulla havainnoidaan asiakkaan todellista käyttäytymistä, laaditaan asiakasprofiileja ja kehitetään niiden avulla palvelupolkuja eri kanavissa. TEMin Pihlmanin mielestä uudenlainen lähestymistapa viestii aidosta asiakaslähtöisestä ajattelusta.

- Nyt emme lähde tutkimaan asiaa organisaation prosessien kautta vaan otamme vahvasti asiakkaan kokemuksen ja hänen prosessinsa mukaan. Samalla tutkimme, mitä uutta kehittämistä voisimme sitä kautta löytää, Pihlman kertoo.

TE-palveluja käyttävien asiakkaiden asiakaskokemuksen kehittäminen on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.

  • Muotoilun merkitys liike-elämässä ja julkisten palveluiden kahittämisessä kasvaa koko ajan.
  • Muotoilun menetelmien ja palvelun käyttäjien mukaan ottaminen kehittämiseen varmistaa haluttavat ja hyödylliset ratkaisut.
  • Hanke toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja Senaatti-kiinteistön yhteistyönä.

 

  •  Tavoitteena on muun muassa julokisten palvelujen ja yritysten toiminnan kehittäminen muotoilun menetelmien ja käyttäjien avulla.
  • Ohjelmakokonaisuus sisältää lähes 400 hanketta.
  • Designpääkaupunki on alku: tavoitteena on pysyvä muutos.
  • Vastuuministeriöt: työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.
 
 

 

Tärkeintä on, että asiakas voi sujuvasti ja saumattomasti ilman katkoksia saada palvelua meiltä kanavasta toiseen, sähköisesti tuotettavasta palvelusta kasvokkain tapahtuvaan asiakaspalveluun tai toisin päin. Lisäksi kokonaisuus on visuaalisesti yhtenäinen.

Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, TEM
Pihlman Marja-Riitta

 

Lisätietoja:

Sundqvist Anne
Sundqvist Anne
Erityisasiantuntija, valtakunnalliset toimitila- ja työympäristökonseptit
Strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
Puhelin +358 205 811 362
Gsm +358 40 747 1216
etunimi.sukunimi@senaatti.fi
Porkka Petri
Porkka Petri
Asiakaspäällikkö, ryhmäpäällikkö
Toimistot
Puhelin +358 205 811 512
Gsm +358 40 541 2955
etunimi.sukunimi@senaatti.fi