Ministeriökampus puhtaaksi

Senaatti-kiinteistöt tuottaa Helsingissä sijaitsevan ministeriökampuksen puhtauspalvelut.

Senaatti-kiinteistöt kilpailutti viime vuonna ministeriö- eli valtioneuvostokampuksen – Helsingin ydinkeskustassa toimivien ministeriöiden kiinteistöjen – puhtauspalvelut.
Kyseessä oli ensimmäinen kaikkia ministeriöitä koskeva käyttäjäpalveluiden kilpailutus. Sen tavoitteeksi ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmä asetti palvelun hyvän laadun ja yhdenmukaisuuden. Myös palveluiden valvontaan käytettyä omaa työtä haluttiin vähentää. Toimitilayhteistyöryhmä linjasi puhtauspalveluiden kilpailuttamisen suuret linjat. Senaatti-kiinteistöt toteutti kilpailuttamisen. Ministeriöt säästyivät kilpailuttamisen vaivalta ja voivat jatkossa keskittyä entistä enemmän ydintoimintoihinsa.

Laatutyötä alusta loppuun

Kilpailutuksen voitti SOL Palvelut Oy, joka käytännössä toteuttaa puhtauspalvelut.
Senaatti-kiinteistöt vastaa yhteydenpidosta ja koordinoinnista vuokralaisten ja palveluntuottajien välillä sekä palveluntuottajan valvonnasta, töiden ohjauksesta ja palveluiden kehittämisestä.

Laadunvalvonnasta ei aiheudu asiakkaalle mitään vaivaa eikä se juurikaan vie ministeriöiden henkilökunnan aikaa.

"Senaattila-palvelu on suuressa roolissa palautekanavana. Jatkossa saatamme viedä laadunvalvonnan sähköisen raportoinnin huoltokirjaan asti", kertoo palvelupäällikkö Toni Mäkinen Senaatti-kiinteistöistä.

Mittava palvelusopimus

• Ministeriökampuksen puhtauspalvelujen palvelusopimus on voimassa vuosina 2013–2016.
• Mukana ovat kaikki ministeriöt puolustusministeriötä lukuun ottamatta.
• Kukin ministeriö liittyy joustavasti vuosien 2013–2014 aikana uuden palvelusopimuksen piiriin entisen siivoussopimuksen päätyttyä.
• Tänä vuonna sopimus kattaa runsaat 90 000 neliötä, ensi vuonna noin 150 000 neliötä.
• Sopimus käsittää noin 40 rakennusta ja toimitilaa.

 

Puhtauspalveluissa korostuvat tekninen ja palveluun liittyvä laatu.

Molempia tarvitaan. Tavoitteena on kokonaisuuteen tyytyväinen asiakas.

 

Toni Mäkinen
Palvelupäällikkö, Senaatti-kiinteistöt