Konseptointi loi ELY-keskuksille yhtenäiset toimitilat

ELY-keskuksille valmistui yhtenäinen, valtakunnallinen asiakaspalvelukonsepti ja siihen liittyvä suunnitteluohje yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja sen kumppaneiden kanssa.

Uudistettavien asiakastilojen tavoitteena on tuottaa entistä parempaa asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta asioipa asiakas missä tahansa ELY-keskuksessa.

Asiakaspalvelukonseptin lisäksi ELY-keskuksille on laadittu myös valtakunnallinen toimitilakonsepti, joka kuvaa periaatelinjaukset, miten taustatyötilat tulee toteuttaa ja suunnitella. Lähtökohtana ovat turvalliset, terveelliset ja työnhyvinvointia tukevat tilat.

Linjausten mukaisesti Elyjen toimitilat suunniteltiin muuntojoustaviksi monitilaympäristöiksi, joihin sijoitutaan palvelujen ja osaamisalueiden mukaan.

Toimitilojen muutokset toteutettiin johdetusti ja hallitusti. Muutosten onnistuminen varmistettiin mm. määrittelemällä tilankäytön pelisäännöt, osallistamalla henkilöstö suunnitteluun, käyttämällä tilasuunnittelun ammattilaisia sekä hyödyntämällä kehittyvän teknologian mahdollisuudet.