Kiinteistökauppa

Senaatti-kiinteistöt kehittää valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtion käytöstä poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille tai vaihtoehtoisesti vuokrattavaksi toimitiloja tarvitseville. Myytävien kiinteistöjen joukosta löytyy niin arvorakennuksia kuin tavallisempiakin kiinteistöjä.

Työnteon lisääntyvä digitaalisuus ja mobiilityöskentely sekä kestävän kehityksen periaatteet muuttavat työnteon tapoja ja tilatarpeita. Myös valtionhallinnon tilatarpeet muuttuvat kiihtyvässä tahdissa ja valtiolta vapautuu enemmän kiinteistöjä myyntiin ja kehitettäväksi.

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella sen jälkeen, kun myynnistä on ilmoitettu esimerkiksi sanomalehdissä tai muilla julkisuusperiaatetta noudattavilla tavoilla. Suoria hintaneuvotteluja Senaatti-kiinteistöt voi käydä vain kuntien kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kaikista kiinteistökaupoista 5 miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle ja yli 10 milj. euron kaupoista päättää eduskunta.

Laki valtion liikelaitoksista

Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi

 

Kiinteistöjen myynnin kehittyminen

Kiinteistöjen myynin kehittyminen