Siirry sisältöön

Turku, Pihlajaniemi

Pihlajaniemen uuden kaupunginosan suunnittelu on käynnissä. Pihlajaniemen alueella yhdistyvät ainutlaatuisella merellisyys ja saavutettavuus eri kulkumuodoin. Alueen keskeinen sijainti Turun kaupunkirakenteessa, luonnonympäristö sekä merenranta luovat hyvät edellytykset viihtyisän ja omaleimaisen asuinalueen toteuttamiselle. Aluetta suunnitellaan vähintään 5000 asukkaalle.

Heikkilän kasarmialueen ympärille suunnitteilla uusi kaupunginosa

”Pihlajaniemen uuden kaupunginosan suunnittelu ympäröivään olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen suoraan historiallisen miljöön kupeeseen on moniulotteinen ja vaativa suunnittelutehtävä. Alue mahdollistaa erittäin houkuttelevan, innostavan ja urbaanin asumismiljöön tuleville asukkaille. Tulevien asukkaiden lisäksi Pihlajaniemen alue tulee osaltaan tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia ja palveluja myös ympäröivien alueiden asukkaille.”

 

Otto Virenius
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

  • Arviolta 5000 uutta asukasta
  • Suunnittelualueen pinta-ala 29 ha

Pihlajaniemen alueen suunnittelun tavoitteena on kokonaan uusi kaupunginosa, joka kytkeytyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja Puolustusvoimien käytössä olevaan Heikkilän kasarmialueeseen turvaten puolustusvoimien tarpeet ja toimintaedellytykset vastaisuudessakin alueella. Alueen asemakaavamuutoksen valmisteluun liittyvä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Turun kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2019.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa Pihlajaniemen alueelle ympäröivään kaupunkira- kenteeseen liittyvä uusi vetovoimainen, merellinen ja urbaani kaupunginosa vähintään 5000 asuk- kaalle. Alueen keskeinen sijainti Turun kaupunkirakenteessa, luonnonympäristö sekä merenranta luovat hyvät edellytykset viihtyisän ja omaleimaisen asuinalueen toteuttamiselle. Suunnittelutyössä otetaan huomioon myös kaupungin ilmastotavoitteita ja mahdollistetaan kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamista ja kustannustehokkaan joukkoliikenteen järjestämistä.

Suunnittelualueen pohjoisosaan on tavoitteena suunnitella kaupallisten palveluiden keskusta. Asumisen ja liiketilojen lisäksi suunnittelualueelle tutkitaan myös toimitilojen ja päiväkodin rakentamista. Tavoitteena on puolustusvoimien tarpeiden ja reunaehtojen huomioiminen. Suunnittelussa varaudutaan myös siihen, että alueen rakentaminen on mahdollista toteuttaa vaiheittain toimivina osakokonaisuuksina. Tavoitteena on varata ranta-aluetta virkistysalueeksi ja sinne tutkitaan virkistyskäyttöä tukevien palvelujen rakentamista, kuten esimerkiksi venevalkamaa, uimarantaa ja kahvilatoimintaa. Lisäksi suunnittelutyössä tavoitellaan ulkoilureittiä, joka yhdistäisi Pihlajaniemen uuden kaupunginosan muihin ulkoilureitteihin.

 

Alueen suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot Ajak Oy sekä tanskalainen Gehl Architects yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Alueen asemakaavan valmistelua sekä suunnittelua koordinoi virallisena kaavoituskonsulttina Urbanity Oy yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Turun kaupungin kanssa.

Alueen asemakaavaluonnos on tarkoitus tuoda Turun kaupungin päätöksentekoon talvella 2019/2020. Ensimmäiset tontit kilpailutetaan tämän jälkeen ja kaava viimeistellään yhdessä toteuttajien kanssa. Kaavan voisi vahvistua ja rakentamisen alkaa 2020 luvun alkupuolella.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt
Otto Virenius, kiinteistökehityspäällikkö
+358 40 718 8028
otto.virenius@senaatti.fi

Seuraa kaavahankkeen etenemistä
Tiedote 11.9.2019