Senaatti Kiinsteistöt, 2017.

Energiankäyttö

Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktiivisesti energiankäytön vähentämiseen seurannan, valvonnan, sopimusmallien ja ohjeistuksen avulla. Energiasäästö on tavoitteena senaattilaisten henkilökohtaisissa tuloskorteissa sekä kiinteistönhoidon palkkio/sanktio-sopimuksissa. Rakennusautomaation etävalvonta on otettu käyttöön lähes kaikissa soveltuvissa kohteissa osana nykyistä kiinteistönhoidon puitesopimusta. Kiinteistönhoitoliikkeiden etävalvontakeskukset parantavat yhteistyössä paikallisen kiinteistönhoidon kanssa valvomiensa kohteiden sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta.

Käyttäjäsähköprojekti

Kiinteistöt aiheuttavat Suomessa noin 30 % kaikista ympäristöön vaikuttavista päästöistä ja osuus on viime vuosina kasvanut. Keskimääräisessä toimistorakennuksessa suunnilleen puolet sähkönkulutuksesta aiheutuu valaistuksesta sekä tietokoneista oheislaitteineen. Toinen puoli sähköstä kuluu ilmanvaihdon ja muun talotekniikan tarpeisiin. Senaatin käyttäjäsähköprojektin tavoitteena on alentaa kiinteistöjen käyttäjäsähkön kulutusta sekä motivoida kiinteistöjen käyttäjiä kiinnittämään huomiota omaan energiankäyttöönsä ja sen ympäristövaikutuksiin. Haluatko liittyä käyttäjäsähköprojektiin? Ota yhteyttä palautelomakkeella.

Käyttäjäsähköprojektin kohteet