Asiantuntijat - Senaatti-kiinteistöt

Työympäristökehittäminen

Reetta Ripatti-Jokela, työympäristöyksikön päällikkö

Minulle on onnekseni aikoinaan – lähes sattumalta - avautunut mahdollisuus aloittaa yhtenä työympäristökehittämisen uranuurtajista Suomessa. Minulle on kertynyt kokemusta ja näkemystä työympäristöjen kehittämisestä jo parin vuosikymmenen verran, joten uskon, että työympäristöajattelun laaja kokonaiskuva ja kehityssuunnat ovat vahvuuksiani. Olen nähnyt työympäristöajattelun laajenevan tilasuunnittelusta monitieteiseksi asiantuntijuusalueeksi ja ymmärryksen syvenevän työympäristöjen strategisista mahdollisuuksista organisaatioiden johtamisessa.

Lue lisää

Heljä Franssila, erityisasiantuntija, tietotyö

Olen kutsumustyössä parantamassa tietotyötä tekevien organisaatioiden ja eri henkilöstöryhmien aikaansaamisen mahdollisuuksia. Missioni on mahdollistaa valtiolla työn tekeminen hyvin ja vaikuttavasti – joka päivä! Päätehtävänäni on niin henkilökohtaisen kuin yhteisötasoisen tietotyön menetelmien ja käytäntöjen parantamisen työkalujen tarjoaminen ja juurruttaminen asiakkaidemme arkeen. Vastaan Senaatissa tietotyön suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen palveluista, osana työympäristöyksikköä. Olen myös mukana työympäristökehittämisen ja muutosjohtamisen palveluiden toteutuksessa.

Lue lisää

Pertti Siekkinen, erityisasiantuntija, muutosjohtaminen

Tehtäväni on työskennellä yhteistyössä asiakkaittemme johdon ja henkilöstön kanssa. Työympäristö jakaantuu fyysiseen, virtuaaliseen ja sosiaaliseen osaan. Se on kokonaisuus, jossa ei voi liikaa korostaa digitaalisten ratkaisujen ja työnteon tapojen kehittämisen tarvetta toimitilan muutoksen yhteydessä. Tavoitteeni on yhteistyössä asiakkaan kanssa luoda huomisen työympäristö, jossa viihdytään ja saadaan aikaiseksi.

Lue lisää

Kulttuurikohteet

Selja Flink, rakennuttajapäällikkö

Vanhat talot kiehtoivat minua jo lapsena. Niistä huokui historiaa ja kauneutta aivan eri tavalla kuin uusista rakennuksista. Niinpä koko työura arkkitehtina onkin mennyt tavalla tai toisella historiallisten talojen kanssa puuhaillessa. Viimeiset 10 vuotta olen erikoistunut Suomessa aika harvinaiseen yhdistelmään eli restaurointiin ja rakennuttamiseen. Esteettömyys alkoi tuntua tärkeältä, kun vastuullani oli linnoja ja museoita. Verorahoilla hoidettaviin kohteisiin pitää mielestäni kaikilla olla yhdenvertainen pääsy.

Lue lisää

Ylläpito

Esa Halmetoja, erityisasiantuntija, ylläpidon digitalisaatio

Kuvaan usein itseäni sanoilla ”pesun ja linkouksen kestävä sähkömies". Olen aloittanut työurani sähköasentajana talonrakennustyömailla 18-vuotiaana. Monien työnantajien ja jatkotutkintojen siivittämänä olen päätynyt erityisasiantuntijaksi Senaatille, kehittämään älykkäitä työympäristöjä. Olen luonteeltani paitsi päättäväinen myös utelias. Nykyisessä tehtävässäni onneksi tutkittavaa ja kokeiltavaa riittää. Haasteet ovatkin intohimoni ja ratkaisun löytäminen ongelmaan on paras palkinto.

Lue lisää

Pasi Pipatti, erityisasiantuntija, sisäolosuhde ja energia

Kun tilojemme käyttäjä on tyytyväinen, Senaatti on onnistunut toiminnassaan. Työni tähtäimenä on pitää rakennuksemme hyvässä kunnossa, sisäolosuhteet laadukkaana ja toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Parhaita onnistumisia ovat ne hetket, kun jostakin kehityshankkeestamme syntyy uusi, valtakunnallinen toimintamalli. Tällainen on esimerkiksi sisäolosuhteiden seurantajärjestelmä, jonka olemme ottaneet käyttöön jo 80 kohteessamme.

Lue lisää

Sisäolosuhteet

Anne Korpi, erityisasiantuntija, sisäolosuhteet

Työpaikan sisäolosuhteet ovat todennäköisesti kunnossa, jos niihin ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Tilojemme käyttäjät kuitenkin raportoivat talvella kylmyydestä, ilmastoinnin aiheuttamasta vedosta ja sisäilman tunkkaisuudesta. Kehitän työssäni sellaisia menettelytapoja ja toimia, joilla varmistetaan valtion työpaikkojen sisäilman laatua ja sisäolosuhteiden hallinta niin, että asiakkaidemme työympäristöt olisivat miellyttäviä ja terveyttä ylläpitäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muun muassa tuotan asiaan liittyviä ohjeita, malleja ja linjauksia perusteluineen.

Lue lisää