Asiantuntijat - Senaatti-kiinteistöt

Työympäristökehittäminen

Reetta Ripatti-Jokela, työympäristöyksikön päällikkö

Minulle on onnekseni aikoinaan – lähes sattumalta - avautunut mahdollisuus aloittaa yhtenä työympäristökehittämisen uranuurtajista Suomessa. Minulle on kertynyt kokemusta ja näkemystä työympäristöjen kehittämisestä jo parin vuosikymmenen verran, joten uskon, että työympäristöajattelun laaja kokonaiskuva ja kehityssuunnat ovat vahvuuksiani. Olen nähnyt työympäristöajattelun laajenevan tilasuunnittelusta monitieteiseksi asiantuntijuusalueeksi ja ymmärryksen syvenevän työympäristöjen strategisista mahdollisuuksista organisaatioiden johtamisessa.

Lue lisää

Heljä Franssila, erityisasiantuntija, tietotyö

Olen kutsumustyössä parantamassa tietotyötä tekevien organisaatioiden ja eri henkilöstöryhmien aikaansaamisen mahdollisuuksia. Missioni on mahdollistaa valtiolla työn tekeminen hyvin ja vaikuttavasti – joka päivä! Päätehtävänäni on niin henkilökohtaisen kuin yhteisötasoisen tietotyön menetelmien ja käytäntöjen parantamisen työkalujen tarjoaminen ja juurruttaminen asiakkaidemme arkeen. Vastaan Senaatissa tietotyön suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen palveluista, osana työympäristöyksikköä. Olen myös mukana työympäristökehittämisen ja muutosjohtamisen palveluiden toteutuksessa.

Lue lisää

Pertti Siekkinen, erityisasiantuntija, muutosjohtaminen

Tehtäväni on työskennellä yhteistyössä asiakkaittemme johdon ja henkilöstön kanssa. Työympäristö jakaantuu fyysiseen, virtuaaliseen ja sosiaaliseen osaan. Se on kokonaisuus, jossa ei voi liikaa korostaa digitaalisten ratkaisujen ja työnteon tapojen kehittämisen tarvetta toimitilan muutoksen yhteydessä. Tavoitteeni on yhteistyössä asiakkaan kanssa luoda huomisen työympäristö, jossa viihdytään ja saadaan aikaiseksi.

Lue lisää

Johanna Kiesiläinen-Riihelä, asiantuntija, työympäristöt

Senaatti-kiinteistöjen yhtenä strategisena kärkenä on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen edelläkävijä. Oma tehtäväkenttäni liittyy juuri tämän strategisen tavoitteen tukemiseen hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Koenkin itseni hyvin etuoikeutetuksi, koska saan tehdä tiivistä yhteistyötä hyvin erilaisten huippuasiantuntijaorganisaatioiden kanssa merkityksellisen tavoitteen eteen.

Lue lisää

Kulttuurikohteet

Selja Flink, rakennuttajapäällikkö

Vanhat talot kiehtoivat minua jo lapsena. Niistä huokui historiaa ja kauneutta aivan eri tavalla kuin uusista rakennuksista. Niinpä koko työura arkkitehtina onkin mennyt tavalla tai toisella historiallisten talojen kanssa puuhaillessa. Viimeiset 10 vuotta olen erikoistunut Suomessa aika harvinaiseen yhdistelmään eli restaurointiin ja rakennuttamiseen. Esteettömyys alkoi tuntua tärkeältä, kun vastuullani oli linnoja ja museoita. Verorahoilla hoidettaviin kohteisiin pitää mielestäni kaikilla olla yhdenvertainen pääsy.

Lue lisää

Ylläpito

Esa Halmetoja, erityisasiantuntija, ylläpidon digitalisaatio

Kuvaan usein itseäni sanoilla ”pesun ja linkouksen kestävä sähkömies.” Olen aloittanut varsinaisen työurani sähköasentajana talonrakennustyömailla 18-vuotiaana. Monien eri työnantajien ja useiden jatkotutkintojen siivittämänä olen päätynyt erityisasiantuntijaksi Senaatin toimitila- ja ylläpitopalvelut -yksikköön, erikoisalana kiinteistöjen ylläpidon digitalisaatio. Olen luonteeltani paitsi päättäväinen myös utelias ja teen työelämässäkin mielelläni matkoja ”tuntemattoman tuolle puolelle”. Nykyisessä tehtävässäni tutkittavaa ja kokeiltavaa riittää, mutta haasteet ovat intohimoni ja ratkaisun löytäminen ongelmaan on paras palkinto.

Lue lisää

Sisäolosuhteet

Anne Korpi, erityisasiantuntija, sisäolosuhteet

Työpaikan sisäolosuhteet ovat todennäköisesti kunnossa, jos niihin ei tarvitse tai joudu kiinnittämään mitään huomiota. Tilojemme käyttäjät kuitenkin raportoivat kylmyydestä talvella, ilmastoinnin aiheuttamasta vedosta ja sisäilman tunkkaisuudesta. Tehtävänäni on kehittää valtion työpaikkojen sisäilman laatua ja sisäolosuhteiden hallintaa varmistavia menettelytapoja ja toimenpiteitä, jotta asiakkaidemme työympäristöt olisivat terveellisiä ja turvallisia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että olen mukana tuottamassa senaattilaisille ohjeita, malleja ja linjauksia perusteluineen.

Lue lisää