Kiinteistökehitysryhmän päällikkö

Marjaana Berger

Kiinteistökehitysryhmän päällikön Marjaana Bergerin mielestä parhaimmat ratkaisut ja ymmärrys syntyvät yhdessä ideoimalla ja erilaisista vinkkeleistä asioita tarkastelemalla. Työn tekeekin mielenkiintoiseksi myynti- ja kiinteistökehityksen kohteiden monipuolisuus sekä näkemysten yhteen sovittaminen.

Lue lisää
Kiinteistökehityspäällikkö

Otto Virenius

Senaatin kiinteistökehityspäällikön Otto Vireniuksen työ on parhaimmillaan hyvinkin poikkitieteellistä, kun hän istuu samaan suunnittelupöytään arkkitehtien, insinöörien ja eri viranomaisten kanssa. Rima on korkealla, sillä uusien asuinalueiden kehittämispäätöksillä vaikutetaan kymmenien tuhansien ihmisten elämään.

Lue lisää
Myyntipäällikkö

Jenna Kiukkonen

Myyntipäällikkömme Jenna Kiukkonen pitää työtään loistavana näköalapaikkana. Hän vastaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa sijaitsevien arvo- ja kassavirtakohteiden myynnistä. Tärkeimpinä periaatteina ovat toiminnan avoimuus sekä rahankäytön järkevyys.

Lue lisää
Kiinteistökehityspäällikkö

Elias Rainio

Kiinteistökehityspäällikkömme, arkkitehti Elias Rainio toimii kuin tulkkina asiakkaamme ja kaavoituksesta päättävän virkamiehen välillä. Hän nauttii yhteistyöstä eri alojen ammattilaisten kanssa ja vanhojen kohteiden kehittämisestä uuteen käyttöön – kun valot syttyvät jälleen kohteisiin, josta ne ovat välillä sammuneet.

Lue lisää