Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä monipuolisille osaajille.

Senaatti-kiinteistöt työnantajana

Senaatti-kiinteistöt toimii hyvän ja vastuullisen työnantajan tavoin kaikissa tilanteissa.

Kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista huolehtiminen on olennainen osa senaattilaista johtamista. Työhyvinvoinnissa korostuvat mielekäs ja oikein mitoitettu työ, toimiva työyhteisö, puheeksiottamisen mahdollisuudet, työterveyshuollon ja esimiehen tuki.

Pyrimme monin eri tavoin varmistamaan, että henkilöstöllämme on edellytykset onnistua työssään. Senaatti-kiinteistöissä seurataan ja kehitetään toimintatapoja, joiden avulla löydetään kehittämiskohteet niin organisaatio- kuin yksikkötasollakin. Tärkein seurantatyökalu on henkilöstötutkimus. Kaksi kertaa vuodessa käytävät kehityskeskustelut varmistavat sen, että jokaista kuullaan myös yksilönä.

Panostamme pitkäjänteisesti henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen

Tavoitteenamme on kehittää jokaisen osaamista yksilön ja organisaation tavoitteiden ja odotusten mukaisesti. Suomen suurimpana toimitilakiinteistöjen omistajana voimme tarjota näköalapaikan alan kehitykseen.

Osaamisen kehittäminen perustuu meillä säännöllisesti toteutettaviin kehityskeskusteluihin sekä työtyytyväisyyskartoituksiin ja niiden perusteella tehtäviin kehittämissuunnitelmiin. Tavoitteenamme on jatkuva henkilökohtainen kehittyminen, moniosaaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja muutosvalmiuden edistäminen.

Tapamme toimia on yhteistyötä ja joustavuutta korostava

Haluamme, että toimintaamme ohjaavat tavoitteet ja arvot ovat sellaisia, joihin koko henkilöstö voi ja haluaa sitoutua. Arvostamme organisaatiossamme avointa tiedonkulkua, ihmisten oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua.Senaatti-kiinteistöt on savuton työpaikka.

 

 


Meillä tyypillisiä asiantuntemusaloja:

  • rakennushankkeiden suunnittelu ja läpivienti
  • kiinteistöjen osto ja vuokraus
  • edunvalvonta kaavoitusasioissa
  • kiinteistöhallinta.

Lisäksi meillä on erilaisia asiantuntijatehtäviä ns. liiketoimintaa tukevissa yksiköissä kuten taloushallinnossa, tiedotuksessa sekä strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikössä.

Yleisimpiä perustutkintoja:

Teknisen alan tutkinnot kuten insinööri, diplomi-insinööri, arkkitehti ja teknikko. Työntekijöinä on myös kaupallisen ja juridiikan alan tutkinnon suorittaneita.